Restauratie en verduurzaming Pastorie Stedum (Groningen)

Werkzaamheden door Buro Erfdiel Bemiddeling bouwgeschil en aansluitend het verzorgen van; Subsidies, prijsvorming op basis van een bouwteam en toezicht houden op de werkzaamheden. Omvang werk Algehele restauratie van het […]

Restauratie boerderij Opeinde (Friesland)

Werkzaamheden door Buro Erfdiel Restauratieplan, subsidies, omgevingsvergunning, prijsvorming en toezicht houden op de werkzaamheden Omvang werk Fundering herstel Gevelrestauratie Dak restauratie Interieurherstel Eigenaar Particulier Status Rijksmonument. Foto’s project   Klantrecensie […]

Renovatie en verduurzaming 65 woningen Drachten

Werkzaamheden door Buro Erfdiel Restauratie en renovatieplan, energetisch verduurzamingsplan, omgevingsvergunning, aanbesteding en directievoering uitvoering Omvang werk Het na-isoleren van de daken en gevels. Grootonderhoud buitenschillen met respect voor monumentwaarden. Eigenaar […]

Onderhoud en restauratie woning Oosterzee (Friesland)

Werkzaamheden door Buro Erfdiel Inspectierapportage, restauratieplan, omgevingsvergunning. Eigenaar ondersteunen in zelfwerkzaamheid realisatie. Omvang werk Fundering herstel Gevelrestauratie Dak restauratie Interieurherstel Eigenaar Particulier Status: Rijksmonument Foto’s project Klantrecensie Ik ben met […]

Diverse projecten toren Oldehove te Leeuwarden

Werkzaamheden door Buro Erfdiel Advies onderhoud, subsidies, diverse reconstructies en restauraties Advies, vergunningen, toezicht houden op werkzaamheden. Omvang werk Reconstructie torenbekroning en vlaggenmast Restauratie natuurstenen traptoren Reconstructie luidkloketage Eigenaar Gemeente […]

Gevelrestauratie Burmaniahuis Leeuwarden

Werkzaamheden door Buro Erfdiel Advies restauratie, prijsvorming, toezicht houden op de werkzaamheden. Omvang werk Kleuradvies verzorgen. Algehele gevelrestauratie en reconstructie entreeportaal. Eigenaar Gemeente Status Gemeentelijk monument Foto’s project

Restauratie torens gemeente Ameland

Werkzaamheden door Buro Erfdiel Opstellen volledig restauratieplan, coördineren petrografisch onderzoek gevels, aanbestedingen, directievoering. Omvang werk Algehele gevel- en cascorestauratie en reconstructie tuitgevels. Eigenaar Gemeente Status Rijksmonument Foto’s project

Opstellen meerjarenplannen It Fryske Gea (Friesland)

Werkzaamheden door Buro Erfdiel Alle objecten inspecteren, inventariseren en opstellen van meer jaren onderhoudsplannen voor het bouwkundige en installatietechnisch onderhoud voor de periode van 10 jaar. Omvang werk Alle objecten […]

Restauratie voormalig pakhuis ’t kalf te Harlingen

Werkzaamheden door Buro Erfdiel Restauratieplan, subsidies, omgevingsvergunning, prijsvorming en directievoering. Omvang werk Algehele restauratie en dakrenovatie. Eigenaar VVE Status Rijksmonument Foto’s project

Restauratie en verbouwing kerken Brantgum en Waaxens (Friesland)

Werkzaamheden door Buro Erfdiel Restauratieplan, verbouwingsplan, verzorgen archeologisch onderzoek, subsidies, omgevingsvergunning, prijsvorming, en toezicht houden op de werkzaamheden. Omvang werk Het uitvoeren van onderhoud aan het interieur en exterieur. Het […]