DIENSTEN

Goed advies voor het restaureren en onderhouden van een monumentenpand gaat veel verder dan algemene bouwkundige kennis, het vergt kennis van de bouwtechnieken van de periode waarin het pand gebouwd of tot stand gekomen is.

Een goede samenwerking met overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies en het Rijk zorgen voor een vlotte uitvoering en gewenste voortgang van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag.

Eigenaren profiteren daarnaast van het netwerk van Buro Erfdiel met eerlijke en deskundige aannemers, schilders, loodgieters, dakdekkers. Deze aanpak verzekert de opdrachtgever van een maximaal kwaliteitsniveau.

Buro Erfdiel werkt in een keten van deskundigen. Bijzondere situaties of vraagstukken worden binnen het eigen kennisnetwerk ingebracht en in samenwerking opgelost. De gedachte van samen kennis delen en elkaar ondersteunen staat hierin voorop.

.

Monumentensubsidies

Kan ik subsidie krijgen?

Alle voorkomende landelijke en lokale subsidies kunnen voor u verzorgd worden. Subsidies voor onderhoud bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of subsidies voor onderhoud en restauratie van uw monument op provinciaal- of gemeentelijk niveau. Daarnaast kunnen er in sommige gevallen ook fondsen aangeschreven worden voor aanvullende financiële steun.

.

Aankoopondersteuning

Overweegt u een pand te kopen, of wilt u na aankoop een zekerheidscontrole?

Dan is het verstandig om een aankoopkeuring te laten doen. Ondersteuning bij aankoop van een pand in de vorm van een aankoop inspectierapport volgens NHG opzet. Ook kan er gekozen worden voor een inspectie als zijnde een meeloopkeuring. Dan wordt er niet altijd een rapport opgesteld.

.

Inspectierapportage en meerjarenplanning

Lijkt het onderhoud een financiële bodemloze put?

Een meerjarenplan is er voor om grip te krijgen op het uit te voeren onderhoud. Een onderhoudsplan is belangrijk wanneer een eigenaar inzicht wil hebben in de financiële omvang richting de toekomst. Vanuit deze strategie ontstaat beleid en structuur. Dat beleid vraagt om een gedegen en goed onderbouwde en begrijpelijke planning van de uitgaven. Met een goede planning kan er gestructureerd onderhoud gepleegd worden om verval te voorkomen. Daarnaast kan er tijdig geld gereserveerd worden.

.

Advies energiebesparende maatregelen

Wilt u het comfort verbeteren van uw woning of lagere energielasten?

Buro Erfdiel kijkt met u naar de mogelijkheden en denk in haalbare oplossingen. Kennis van passende bouwmaterialen en de nodige creativiteit heb ik in huis.

.

Begeleiding bouwgeschillen

Heeft u een geschil met uw aannemer of bent u niet tevreden over het uitgevoerde werk?

Buro Erfdiel levert een onafhankelijke bouwkundige inspectierapportage en kan bemiddelen tussen u en de gecontracteerde partij om te komen tot een oplossing.

.

Herbestemming

Bent u in het bezit van een gebouw dat bedreigd wordt met leegstand of matige opbrengsten?

Buro Erfdiel trekt de kar in een ketensamenwerking om te komen tot een nieuwe bestemming of functie voor het gebouw in een complex traject.

.

Bouwkundig advies

Bij problemen komt Buro Erfdiel bij u langs voor onderzoek en advies. Tevens verzorgd Buro Erfdiel het herstel van het probleem.

.

Restauratieplan of verbouwingsplan

Nadat uw wensen zijn besproken wordt er een restauratie- of verbouwingsplan opgesteld met alle benodigde stukken zoals tekenwerk, bestek, kostenbegroting en vergunningen.

.

Directievoering restauratie

In de meeste gevallen begeleid Buro Erfdiel de werkzaamheden en draagt zorg voor betrouwbare aannemers met specifieke kennis en vakmanschap in de restauratie. In samenwerking met de desbetreffende aannemer wordt de begroting opgesteld, daarmee worden verrassingen tijdens de uitvoering beperkt.