OVER ONS

Buro Erfdiel is een gespecialiseerd adviesbureau voor de instandhouding van monumentale en karakteristieke panden. Een expertise die gepaard gaat met kennis aangaande bouwhistorie, restauratietechnieken, kennis van wet- en regelgeving en het vergunningenstelsel. Buro Erfdiel werkt volgens het platform van de Stichting Erkende Restauratie Monumentenzorg.

Met meer dan 1000 inspecties aan uitsluitend karakteristieke- en monumentenpanden en specifieke meerjarige vak-gerelateerde studies, heb ik over alle aspecten die bij het beheren, onderhouden en restaureren van een monument komen kijken de benodigde expertise in huis. Naast adviseur ben ik al geruime tijd directievoerder van klein- tot grootschalige restauraties van monumentenpanden. Al vele restauraties aan iconische gebouwen mocht ik van van begin tot eind begeleiden.

Buro Erfdiel richt zich op de instandhouding van oude panden

Johan Jorritsma

 

.

Wat kan Buro Erfdiel voor u betekenen?

  • Aanvraag en advies subsidies
   Rijksdienst,  restauratieFonds, provincie,  gemeente, belasting dienst,  fondsen, etc.
  • Aankoopondersteuning en inspectie
   volgens NHG opzet
  • Advies energiebesparende ingrepen
   inclusief inspectie
  • Begeleiding bij bouwgeschillen
   onafhankelijke inspectie en rapportage
  • Begeleiding herbestemming gebouw
   regievoering  ketensamenwerking
  • Begeleiding onderhoud of restauratie
   tevens offerte begeleiding en aanbesteding
  • Bouwhistorisch onderzoek
  • Bouwkundig advies
   algemeen verbouw,  incidentele problemen
  • Conditiemeting NEN 2767
   uniforme inspectiemethodiek
  • Inspectie en hersteladvies
   met meer-jaren onderhoudsplan (financieel)
  • Opstellen volledig restauratieplan
   bestek, tekenwerk, directiebegroting, vergunningen

.

.

Wie doet er zoal een beroep op Buro Erfdiel?

• Architecten
• Aankoopmakelaars
• Boerenbedrijven
• Kerken
• Musea
• Overheden
• Particulieren
• Rentmeesters

• Schadeverzekeraars
• Vastgoedbedrijven
• Verenigingen Van Eigenaren
• Woningcorporaties
• Zorginstellingen
• Diverse stichtingen en organisaties met monumentaal vastgoed