Onderhoud en restauratie woning Oosterzee (Friesland)

Werkzaamheden door Buro Erfdiel

  • Inspectierapportage, restauratieplan, omgevingsvergunning.
  • Eigenaar ondersteunen in zelfwerkzaamheid realisatie.

Omvang werk

  • Fundering herstel
  • Gevelrestauratie
  • Dak restauratie
  • Interieurherstel

Eigenaar

  • Particulier

Status:

  • Rijksmonument

Foto’s project

Klantrecensie

Ik ben met Johan in contact gekomen toen ik het dak van ons monumentale woonhuis wilde vernieuwen. Het dak was in slechte staat met veel lekkage als gevolg. Bovendien wilde ik gelijk het dak isoleren. Omdat ik al meer klussen had gedaan en omdat ik wegens pensionering  daar tijd voor had heb ik besloten om het meeste werk zelf uit te voeren. Op advies van Johan heb ik dat de isolatie niet van binnenuit, maar van buitenaf aangebracht.  Hij heeft voor mij de een uitgebreid inspectierapport geschreven en een uitgebreide werkomschrijving. Op basis daarvan heeft hij de vergunningen geregeld. De aanvraag is meteen door de gemeente goedgekeurd en het bleek dat deze restauratie ook nog voor subsidie in aanmerking kwam.

Ik waardeer Johan om zijn adequate technische kennis, zijn praktische aanpak, zijn welwillende meedenken en zijn uitgebreide netwerk, waardoor ik indien nodig van gespecialiseerde vakmensen gebruik kan maken. Het is prettig met hem samenwerken.

Henri Prins, Oosterzee