Restauratie en verbouwing kerken Brantgum en Waaxens (Friesland)

Werkzaamheden door Buro Erfdiel

  • Restauratieplan, verbouwingsplan, verzorgen archeologisch onderzoek, subsidies, omgevingsvergunning, prijsvorming, en toezicht houden op de werkzaamheden.

Omvang werk

  • Het uitvoeren van onderhoud aan het interieur en exterieur.
  • Het realiseren van de voorzieningen zoals pantrykeukens en toiletten voor de stimulering van nevengebruik naast kerkelijk gebruik.

Eigenaar

  • Stichting

Status

  • Rijksmonument

Foto’s project

Foto’s van de hal, keuken en toiletvoorzienig kerk Brantgum vervaardigd door Tjitte Jan Hogeterp Fotografie.