Restauratie boerderij Opeinde (Friesland)

Werkzaamheden door Buro Erfdiel

  • Restauratieplan, subsidies, omgevingsvergunning, prijsvorming en toezicht houden op de werkzaamheden

Omvang werk

  • Fundering herstel
  • Gevelrestauratie
  • Dak restauratie
  • Interieurherstel

Eigenaar

  • Particulier

Status

  • Rijksmonument.

Foto’s project

 

Klantrecensie

Sinds 2016 zijn wij de gelukkige bezitters van een boerderij, een rijksmonument, uit 1668.  Het verkeerde echter in slechte staat. Naast veel achterstallig onderhoud dreigde de voorgevel van het monumentale deel ernstig te verzakken en waren enkele balken aangetast door ongedierte en houtrot. We zijn zelf gestart met het vervangen van het rieten gedeelte van het dak en nog wat reparatiewerkzaamheden. Daarna was het geld op en wij hadden geen idee hoe het verder aan te pakken. We hebben contact opgenomen met Monumentenzorg Friesland. Zij gaven ons enkele adressen van adviseurs en architecten. 

Zo kwamen we terecht bij Buro Erfdiel van Johan Jorritsma. Johan was heel enthousiast over onze boerderij en zag wel mogelijkheden om het te restaureren. Allereerst heeft hij een restauratieplan met begroting gemaakt en subsidie voor ons aangevraagd. Wij kregen een flinke subsidie van de provincie Friesland en een instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook heeft hij ons wegwijs gemaakt in het woud van financiële regelingen voor monumenten.

Vervolgens moest het plan uitgevoerd worden. Omdat het een (voor ons) veelomvattend plan was, hebben we Johans aanbieding om ons hierin te begeleiden aangenomen. Er moesten meerdere aannemers worden ingeschakeld, ieder met eigen specialisaties. Jorritsma heeft de ervaring en het netwerk om de goede vakmensen te zoeken. Hij heeft de offertes aangevraagd, beoordeeld, de restauratie ter plekke begeleid en alles in goed banen geleid.  Ook de bouwvergunning van de gemeente en de afhandeling van de provinciale subsidie heeft hij verzorgd.

Wij zijn heel blij dat we het zo gedaan hebben. Johan is heel precies en houdt het proces goed in de gaten. Zijn deskundigheid op het gebied van hoe de restauratie moet worden uitgevoerd (gebruik materialen, historische kennis, oplossingen, e.d.) hadden we niet kunnen missen. De boerderij is opgeknapt en we voelen ons er weer veilig.

Marjan van der Groep en Auke Scholma