Opstellen meerjarenplannen It Fryske Gea (Friesland)

Werkzaamheden door Buro Erfdiel

  • Alle objecten inspecteren, inventariseren en opstellen van meer jaren onderhoudsplannen voor het bouwkundige en installatietechnisch onderhoud voor de periode van 10 jaar.

Omvang werk

  • Alle objecten van It Fryske Gea

Eigenaar

  • Natuurorganisatie

Status

  • Rijksmonumenten
  • Gemeentelijke monumenten
  • (agrarische) bedrijfsgebouwen zonder status

Foto’s project