Erfdiel is Fries voor erfenis. Dit staat symbool voor de gebouwen die wij als erfenis moeten koesteren. Het beeldmerk verwijst naar gebouwd (rood) erfgoed. Het logo geeft een suggestief beeld van een monumentenschildje zoals je dat in diverse vormen kunt aantreffen op een gevel van een monumentenpand. In de pay-off mijn verbondenheid met panden die -gewoon mooi- zijn.