Monumentensubsidies onderhoud diverse objecten Friesland en Groningen

Werkzaamheden door Buro Erfdiel

  • Het jaarlijks opstellen van subsidieplannen in het kader van de Subsidie Instandhouding Monumenten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Omvang werk

  • Veldwerk onderzoek en geheel verzorgen van de aanvraag van de subsidie.

Eigenaren;

  • Agrarische bedrijven, gemeenten, particulieren, kerken, musea, stichtingen, vastgoedbedrijven, zorginstellingen, etc.

Foto’s project